Stopy procentowe NBP – na co wpływają i dlaczego są takie ważne?

Gdy zamierzasz zawrzeć umowę na kredyt hipoteczny w złotym, wtedy na pewno zetkniesz się wtedy z informacjami dotyczącymi stóp procentowych NBP. Stopy procentowe to inaczej oprocentowanie, czyli opłata dotycząca pożyczenia kapitału wyrażona w procentach. Dokładnie to zespół wskaźników, które ustalane są głównie przez banki centralne, a które dotyczą także banków komercyjnych. Wyróżniamy stopy WIBOR, LIBOR i EURIBOR zależnie od waluty, w której wzięłaś się kredyt.

Przede wszystkim stopy procentowe NBP w Polsce, podobnie jak w innych krajach, służą do regulowania sytuacji na rynkach pieniężnych. Zmiana ich wysokości pozwala na zwiększenie lub zmniejszenie ilości pieniędzy, które znajdują się w obiegu. Zgodnie z teorią większa ilość pieniądza powoduje pobudzenie gospodarki, ale też może wywołać inflację, natomiast zmniejszenie daje odwrotny efekt. Niemniej jednak nie zawsze jest to możliwe, ponieważ na sytuację wpływa także wiele innych czynników.

W Polsce za ustalanie stóp procentowych NBP odpowiedzialna jest zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – w skład Rady wchodzi prezes NBP oraz członkowie powoływani przez Sejm, Senat i prezydenta.

RPP ustala takie stopy procentowe jak:
stopa referencyjna – dotyczy ona rentowności 7-dniowych bonów emitowanych przez NBP, bony są emitowane po to, aby obniżyć ilość pieniędzy z rynku i w odwrotnym celu skupowane
stopa lombardowa – oprocentowanie, które stosowane jest przez NBP przy pożyczaniu bankom komercyjnym pieniędzy pod zastaw papierów wartościowych – to zasadniczo najważniejsza stopa dla kredytobiorców, ponieważ określa ona także maksymalną wysokość oprocentowania zgodnie z ustawą antylichwiarską
stopa depozytowa – oprocentowanie depozytów przyjmowanych przez NBP od banków komercyjnych, może być dodatnia lub ujemna w celu zachęcenia lub zniechęcenia banków do lokowania nadwyżek kapitału
stopa redyskontowa – dla weksli przyjmowanych przez NBP od banków, ma ona marginalne znaczenie

Dlatego też jeżeli bierzesz kredyt, głównie na wysokie sumy, wówczas wysokość stóp procentowych NBP może obniżyć lub podwyższyć twoją ratę, na przykład gdy stopy procentowe są niskie, wtedy najbardziej opłaca się zaciągać kredyty lub też dokonać ich spłaty.

Odpowiedz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *